ARTUNICO – Agencja ReklamowaPolityka prywatności - ARTUNICO - Agencja Reklamowa

Polityka prywatności

I. Firma „Music Art Przemysław Niżnik” szanuje prywatność użytkowników korzystających ze swoich serwisów zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony danych użytkowników, prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi naszej polityki prywatności.

  1. Korzystając z serwisów firmy „Music Art Przemysław Niżnik” akceptujesz zasady polityki prywatności.
  2. Wszelkie dane są w nich gromadzone przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony poufności, integralności i bezpieczeństwa informacji.
  3. Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych.
  4. Aby skutecznie chronić zbierane dane zabezpieczamy je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności.
  5. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą linki zamieszczane w serwisach firmy „Music Art Przemysław Niżnik”. Dlatego zachęcamy po przejściu do tych serwisów do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.
  6. W przypadku zmian w naszej polityce prywatności zostanie ona niezwłocznie uaktualniona.
  7. Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Szczegóły w Polityce Cookies.

II. Informuję, że

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma „Music Art Przemysław Niżnik” z siedzibą w Domaszkowie 57-522, ul. Górna 23.


Kontakt w sprawie ochrony danych
W sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora należy się kontaktować poprzez e-mail na adres: e-mail: kontakt@artunico.pl.

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a), niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, przez okres, po którym przedawnią się roszczenia (art. 6 ust. 1 lit. f).

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty:
a. upoważnione na podstawie przepisów prawa,
b. przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, do czasu cofnięcia zgody oraz w celach związanych z wypełnieniem obowiązków podatkowych oraz rachunkowych przez 5 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: