ARTUNICO – Agencja ReklamowaRegulamin promocji "Bezpłatny Audyt Twojej Firmy w Internecie" - ARTUNICO - Agencja Reklamowa

Regulamin promocji „Bezpłatny Audyt Twojej Firmy w Internecie”

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Music Art Przemysław Niżnik, ul. Górna 23, 57-522 Domaszków w celu udziału w promocji.
 2. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres e-mail Administratora kontakt@artunico.pl z adresu e-mail, który został przekazany w formularzu.
 3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 4. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Music Art Przemysław Niżnik, ul. Górna 23, 57-522 Domaszków, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. W sprawie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem ; e-mail: kontakt@artunico.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celu przeprowadzenia Audytu i będą udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  1. art. 6 ust. 1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 5. Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia audytu, niepodanie danych wiąże się z brakiem możliwości udziału w audycie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie zgody.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.